s
راهنمای انتقال شارژ"ویژ مشترکین اعتباری"
راهنمای انتقال شارژ ویژه مشترکین اعتباری سرویس انتقال اعتبار   معرفی سرویس مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند با استفاده از این سرویس مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره دیگری انتقال دهند. ب

راهنمای انتقال شارژ"ویژ مشترکین اعتباری"

11 دی 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد رحمانی نژاد ماکلوانی

سرویس انتقال اعتبار
 

معرفی سرویس

مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند با استفاده از این سرویس مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره دیگری انتقال دهند. برای این منظور از دو روش کد های میان بر (USSD) و تلفن گویای 444 (IVR) می توان استفاده نمود.

روش کد های میان بر (USSD)
 
 

نحوه انتقال اعتبار :
 

 

در این روش با ارسال کد های میان بر با فرمت ذیل می توان اعتبار مورد نظر را انتقال داد:

 

 

# (********9891)شماره مشترک دریافت کننده *میزان اعتبار* رمز انتقال *132*

 

 

 

سپس دگمه شماره  گیری را فشار میدهد.

 

پس از ارسال درخواست مشترک انتقال دهنده (َA) به شبکه، در صورتیکه شرایط مشترک برای انتقال اعتبار مطابق شرایط زیر باشد ؛پیامی به وی ارسال خواهد شد تا در صورت تایید آن توسط مشترک، انتقال انجام گردد.

 

شرایط مشترک برای انتقال اعتبار

1. رمز انتقال صحیح باشد: برای دریافت این رمز، یک پیام کوتاه بدون متن به شماره 8910 ارسال تا رمز انتقال که عددی 8 رقمی می باشداز طریق پیامک برای شما ارسال گردد.
 در صورت نیاز مشترکین می توانند کد رمز خود را از طریق تلفن گویای 444 (IVR) تغییر دهند.

 مشترکین تلفن همراه در صورتی که تاکنون نسبت به تغییر رمز اقدام ننموده باشند می توانند رمز خود را ازطریق ارسال پیام کوتاه به شماره 8910  مجددا دریافت نمایند.

2. مبلغ انتقالی: بین 10000 ریال تا 100000 ریال (1000 تا 10000 تومان) باشد و مشترک می بایست پس از انتقال اعتبار حداقل 5000 ریال اعتبار باقیمانده داشته باشد برای مثال جهت انتقال 10000 ریال مشترک می بایست حداقل 15400 ریال اعتبار داشته باشد. زیرا کارمزد این سرویس برای هر بار انتقال 400 ریال می باشد.

نکته: به ازاء هر 5000 ریال اعتبار انتقال یافته، 15 روز به زمان اعتبار مشترک  (B اضافه می گردد. برای مثال اعتبار در صورت انتقال مبلغ 10000 ریال مدت زمان 30 روز به زمان اعتبار مشترک دریافت کننده اعتبار اضافه می گردد.

3. قبل از شماره مشترک دریافت کننده اعتبار(B) حتما می بایست عدد 98 با فرمت ذیل اضافه گردد:

 

9891xxxxxxxx

برای مثال شماره تلفن 9191234567 باید با فرمت 989191234567 وارد گردد.

 

پس از انجام موفقیت آمیز انتقال، برای مشترک انتقال دهنده (A)و دریافت کننده اعتبار (B)پیامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن انتقال ، مبلغ انتقال یافته و اعتبار جدید ارسال می گردد.

 

نکات قابل توجه:

·        در صورتی که مشترک انتقال دهنده (َA) در وضعیت خط صفر (Idle) ، قطع ، معلق (Suspend)، غیرفعال (Disable) ، لیست سیاه (BlackList) و یا سلب امتیاز(Pool) باشد امکان انتقال اعتبار وجود ندارد.

·        در صورتی که مبلغ مورد درخواست جهت انتقال با شرایط تعیین شده مطابقت نداشته باشد انتقال انجام نمی گردد.

·        پس از ارسال درخواست مشترک انتقال دهنده (َA) به شبکه ، پیامی به وی ارسال می گردد تا در صورت تایید آن توسط مشترک انتقال انجام گردد.

·        در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) بعلت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت معلق (Suspend)باشد ، مبلغ مورد نظر به اعتبار قبلی وی اضافه گردیده و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال برای وی محاسبه و وضعیت مشترک فعال می گردد.

·        در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) بعلت اتمام مبلغ در وضعیت یکطرفه  باشد ، مبلغ مورد نظر به اعتبار وی اضافه گردیده و زمان انتقال یافته نیز به زمان اعتبار قبلی مشترک  (B) اضافه و وضعیت مشترک فعال می گردد.

·        در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) بعلت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت غیرفعال (Disable) باشد ، مبلغ مورد نظر به مشترک (B) منتقل گردیده و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال برای وی محاسبه می گردد.

·        در صورتی که مشترک دریافت کننده اعتبار (B) در وضعیت خط صفر (Idle) یا سلب امتیاز (Pool) باشد امکان دریافت اعتبار وجود ندارد.

·        در صورتی که سیم کارت مشترک دریافت کننده اعتبار (B) قطع باشد انتقال انجام می گردد لیکن مشترک (B)  امکان دریافت پیام را ندارد.

·    در صورتی که مشترک دریافت کننده اعتبار (B) خاموش باشد انتقال انجام می گردد و پس از روشن نمودن تلفن همراه در صورتی که پیام ارسالی در شبکه موجود باشد پیام به وی تحویل می گردد.

·        هر یک از مشترکین تلفن همراه می توانند در طول یک روز حداکثر 5 بار اعتبار خود را انتقال دهند.

·         حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک روز 100000 ریال (10 هزار تومان) می باشد.

·        هر یک از مشترکین تلفن همراه می توانند در طول یک ماه حداکثر 30 بار اعتبار خود را انتقال دهند.

·        حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک ماه 500000 ریال (50 هزار تومان) می باشد.

 

تعاریف:

وضعیت خط استفاده نشده (Idle) : تلفن های همراه اعتباری با اولین تماس یا ارسال SMSفعال گردیده و تا زمانی که این اقدام توسط مشترک صورت نپذیرفته و مهلت اعتبار زمانی آن پایان نیافته باشد به عنوان تلفن همراه استفاده نشده (Idle) شناخته می شوند0

معلق (Suspend): تلفن های همراه اعتباری با توجه به اعتبار موجود، در صورت اتمام مهلت زمانی اعتبار وارد وضعیت معلق (Suspend) خواهند شد.

غیرفعال (Disable) : در صورت اتمام مهلت زمانی و عدم تمدید اعتبار توسط مشترک (حداکثر طی 2 ماه) تلفن های همراه اعتباری غیر فعال (Disable) خواهند گردید.

سلب امتیاز(Pool) : در صورت اتمام مهلت زمانی مرحله غیر فعال و عدم تمدید اعتبار توسط مشترک (حداکثر طی 12ماه) تلفن های همراه اعتباری سلب امتیاز(Pool) خواهند گردید.

لیست سیاه (BlackList) : در صورتی که مشترک تلفن همراه اعتباری در وارد نمودن پین شارژ ، 5 بار اشتباه نماید خط وی وارد لیست سیاه می شود.

قطع: در صورتی که خط مشترک در سیستم خدمات مشترکین قطع باشد.

توجه : مشترک گرامی مسئولیت انتقال اعتبار به خطوط دیگران، بر عهده ارسال کننده اعتبار می باشد لذا توصیه می گردد در حفظ و نگهداری از تلفن همراه و رمز عبور 8 رقمی خود نهایت دقت را به عمل آورید.

 

 

جدول انتقال اعتبار :

 

مدت زمانی که به مشترک B اضافه می گردد (روز)
مبلغ قابل انتقال (ریال)
 
تا
 
از
 
30
 
10,000
 
45
 
15,000
 
10,001
 
60
 
20,000
 
15,001
 
75
 
25,000
 
20,001
 
90
 
30,000
 
25,001
 
105
 
35,000
 
30,001
 
120
 
40,000
 
35,001
 
135
 
45,000
 
40,001
 
150
 
50,000
 
45,001
 
165
 
55,000
 
50,001
 
180
 
60,000
 
55,001
 
195
 
65,000
 
60,001
 
210
 
70,000
 
65,001
 
225
 
75,000
 
70,001
 
240
 
80,000
 
75,001
 
255
 
85,000
 
80,001
 
270
 
90,000
 
85,001
 
285
 
95,000
 
90,001
 
300
 
100,000
 
95,001

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,
amarاینگونه نظر داده است : 12:47 ,14 دی 1391

سلام
توایران روزانه چندصدتاوبلاگ عین قارچ رشدمیکنندکه اون کسی که درستشون میکنه خیلی دوست داره گسترشش بده ولی چون ما ایرانی ها و اکثر جوانهای ایرانی صبروتحمل نداریم بعد از گذاشتن 20تا 50-60 مطلب وبلاگ و رها می کنن که دلیل اکثرشون نبود بازدید کننده اس اگه شما هم این مشکل رو دارین ما میتونیم حلش کنیم و بازدیدتون رو بالا ببریم
(نه سیاه چاله و نه روبات میتونید برای امتحانش از ای پی ویزیتور استفاده کنید)کاری که ما میکنیم فرستادن بازدید کننده به وبلاگ شماست که باعث افزایش رتبه السکا میشه اون چیزی که اکثر وبلاگها دنبالش هستند
اگه خواستید به سایتم سر بزنید و تو قسمت نظرات بگید راستی اسم وبلاگتون رو هم بگید چون خیلیها این مطلب رو دارند میخونند
http://www.ilamusic.ir

عماداینگونه نظر داده است : 09:28 ,15 دی 1391

سلام حامد داداش لینکم کوووووووووووووووووششششششششششش

im3.samenblog.com

راستی تو توی وبم لینکیییییییییی

مهراناینگونه نظر داده است : 12:18 ,18 دی 1391<div align="center">

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com
/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
width="120" height="240">
<param name="movie"
value="http://up.behtarin.com/uploads/97fc1686be1.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="opaque">
<embed src="http://up.behtarin.com/uploads/97fc1686be1.swf"
quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
wmode="opaque" type="application/x-shockwave-flash"
width="120" height="240">
</embed>
</object>

حمزهاینگونه نظر داده است : 08:18 ,21 دی 1391

سلام و علیکم و رحت الله
عجرکم عند الله
حامد کولع خسته نباشید(((پولی تع کشتع))
راستی 25کیلومتر به ماسوله درست نیست کمتره
18یا17 کیلومتر مانده به ماسوله هستیم
از فومن تا ماسوله 35کیلومتره خودت حساب کن

حمزهاینگونه نظر داده است : 08:20 ,21 دی 1391

راستی
عکستم وردار می دزدنت ما فقط یه حامد تو ماکلون داریم

میلاداینگونه نظر داده است : 03:38 ,23 دی 1391

وبلاگ خوبی داری فقط قالبش خیلی ساده هست بهتره یکی بهترشو پیدا کنی

موفق باشی

رستماینگونه نظر داده است : 06:39 ,1 بهمن 1391


دوست دارم
هوای ابی مارو نگهدار

رستماینگونه نظر داده است : 06:40 ,1 بهمن 1391


دوست دارم
هوای ابی مارو نگهدار

نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ